พระคาถามหาจักรพรรดิ ปรับภพภูมิเสริมมงคล

18/10/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน
พระคาถามหาจักรพรรดิ

พระคาถามหาจักรพรรดิ

สำหรับ พระคาถามหาจักรพรรดิ นั้นถือว่าเป็นคาถาที่มีพลังครอบจักรวาล สามารถปรับชะตาร้ายให้กลายเป็นดีได้ เป็นคาถาที่จะทำให้คุณนั้นมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม และช่วยเพิ่มบุญบารมี พร้อมกับการปรับภพภูมิแก่สรรพวิญญาณและเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้มีชีวิตที่ราบรื่น

โดยพระคาถามหาจักรพรรดินี้ เมื่อนำมาสวดภาวนาอยู่ทุกวัน ย่อมจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ทั้งในการคิดและการกระทำ ทั้งยังป้องกันอันตรายทั้งปวง ให้มีโชคลาภ มีกิจมีใช้ไม่หมด ดังมีสมบัติจักรพรรดิอยู่กับตัว เป็นคาถาที่วิเศษดีนัก ผู้ที่รจนาพระคาถาบทนี้ขึ้นมาก็คือ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ แห่งวัดสะแก จ.อยุธยา สำหรับการสวดก็สามารถทำได้ดังนี้

พระคาถามหาจักรพรรดิ

บูชาพระ

พุทธัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
ธัมมัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ
สังฆัง ชีวิตัง เม ปูเชมิ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(3 จบ)

พระคาถามหาจักรพรรดิไตรสรณคมน์และสมาทานศีล 5

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
อทินนาทานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปมาทัฎฐานา เวระมณี
สิกขาปทัง สมาทิยามิ

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวด

นะโม โพธิสัตโต
อาคันติมายะ อิติภะคะวา
(3 จบ)

บทน้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่

นะโม โพธิสัตโต พรหมะปัญโญ
(3 จบ)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเตนะ พุทธัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ ธัมมัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเตนะ สังฆัสมิง
ปาปะกะโต มะยา ขะมะถะ เม กะตัง
โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

พระคาถามหาจักรพรรดิ

บทพระคาถามหาจักรพรรดิ

สวดตามกำลังวัน

อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต
อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ
(3 จบ)

นะโม พุทธายะ
พระพุทธะไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์
สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ
ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา
สังฆะบูชา
อัคคีทานัง วะรังคันธัง
สีวะลี จะ มะหาเถรัง
อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

เชิญพระเข้าตัว แผ่บุญปรับภพภูมิส่งวิญญาณ

สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ
ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ
รักขัง พันธามิ สัพพะโส
(3 หรือ 5 จบ)

พุทธัง อธิฏฐามิ
ธัมมัง อธิฏฐามิ
สังฆัง อธิฏฐามิ
(ให้อธิษฐานจิตแผ่)

อธิษฐานแผ่อุทิศส่วนบุญให้แก่ตัวเองก่อน
โดยอุทิศให้เจ้าของกายสังขาร
เจ้ากรรมนายเวร และเจ้าเกณฑ์ชะตา
บอกชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ของตนเอง

ต่อจากนั้นอุทิศให้เทพยดา
อินทร์ พรหม ยมยักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง
แล้วอธิษฐานให้สรรพดวงวิญญาณทั้งหลาย
ที่ยังอยู่ในอบายภูมิ สัมภเวสี โอปปาติกะ
ได้ปรับภพภูมิหรือ
จงได้ไปจุติยังภพภูมิใหม่ที่ดี

เป็นยังไงกันบ้างกับ พระคาถามหาจักรพรรดิ ที่ทางเว็บเศรษฐีนั้นนำมาฝาก ซึ่งใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองนั้นกำลังดวงจกสุดขีดอยู่ ก็สามารถสวดคาถานี้กันได้ทุกวัน เพื่อเพิ่มบุญบารมีและความสบายอกสบายใจกันได้เลย

บทความที่น่าสนใจ