คาถาเรียกเงิน เรียกเงินเข้าบ้านมีเงินเต็มกระเป๋า

03/10/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน

เงิน คือสิ่งที่เราทุกคนนั้นต้องใช้กันในชีวิตประจำวัน เพราะฉะนั้นเรามาลองสวด คาถาเรียกเงิน เพื่อเติมเงินให้เข้ามาในบ้าน และมีเงินใช้ไม่ขาดมือซึ่งเว็บเศรษฐีคลับก็ได้นำคาถาเรียกเงินมาให้ทุกคนได้สวดกันถึง 7 บท ซึ่งทุกคนนั้นก็สามารถสวดกันได้ทุกวันเพื่อความสบายใจของเราได้เลย เพราะฉะนั้นไปดูกันเลย

คาถาเงินล้าน ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง
สวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกวัน วันละ 9 จบ

(ตั้ง นะโม 3 จบ )

นาสังสิโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุเม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)
มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา
วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)
สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)
เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ
( บูชา 9 จบ ตัวคาถาต้องว่าทั้งหมด)

คาถาเรียกเงิน

คาถามหาลาภ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก)
(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิตา จะสัจจานิ
เกรัตน์สะ พระพุทธชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเม

คาถาเรียกเงิน (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
ตั้งนะโม 3 จบ

พุทธังโหม ธัมมังโหม สังฆังล้อม อันตะรายาวินาศสันติ

คาถาเรียกเงิน

คาถามหาลาภ (บูชาพระสีวลี)
โดยหลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง

ตั้งนะโม 3 จบ

สีวลี มหาเถรัง วันทามิหัง ( 3 จบ )

มหาสีวลีเถโร มหาลาโภ โหติ
มหาสีวลีเถโร ลาภัง เม เทถะ

คาถาเรียกเงินเข้าบ้าน (สวดภาวนาทุกวัน)
ตั้งนะโม 3 จบ

โอม มหาลาโภ โชคะวันตัง เอหิ จงมา ธะนะปาตัง
มากะมายังอักขะโต ปาระติโย วันทิตตะวา นะมามิหัง

คาถาเรียกเงิน

คาถาร่ำรวย
ตั้งนะโม 3 จบ

ธะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ
นะนัง โภคัง ทุสะ มะนิ
อุมิ อะมิ มะหิสุตัง สนะพุทธัง
อะสุนะอะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
(ใช้ภาวนากับน้ำแล้วนำเอามาพรมให้ทั่วร้าน หรือบ้านจะนำทาซึ่งเงินทองไม่ขาดสาย)

คาถามหาเศรษฐี
(สวด 3 จบ)
จัตตาโร สติปัฏฐานา จัตตาโร อิทธิปาทา สัมมาอาชีโว

(สวด 3 จบ)
มะณีจินดา ปิยังปัญจะธานัง ยะสังทาสา ทาสี โกมัง ปะสันติ
เสน่หัง มาตาปุตตังวะโอระสัง สัพเพชะนา พะหูชะนา
สัพเพปุริสา พะหูปริสา สัพเพอิตถี พะหูอิตถี สารังเจนัง ภะวันตุเม

(สวด 3 จบ)
เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ

เป็นยังไงกันบ้างครับกับ คาถาเรียกเงิน ซึ่งทางเว็บเศรษฐีคลับนั้นรวบรวมมาให้สวดกันอย่างจุใจถึง 7 บท รับรองได้เลยว่า สวดทุกวันจะต้องมีเงินไหลมาเทมาหาคุณอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นสวดกันให้ขึ้นใจและสวดกันทุกวันไปเลย

บทความที่น่าสนใจ