วัดเชียงใหม่ ไหว้ขอพร 9 วัด ต้อนรับปีใหม่กันแบบปัง ๆ

19/12/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน

สำหรับช่วงปีใหม่ที่มีอากาศหนาวเย็นสบาย ๆ จนใครหลายคนต่างก็เลือกไปพักผ่อนหย่อนใจที่ภาคเหนือ ซึ่งจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดนั้นก็เป็นจังหวัดไหนไปไม่ได้ก็ต้องเป็นจังหวัดเชียงใหม่นั่นเอง โดยหากจะไปเที่ยวพักผ่อนอย่างเดียวก็คงไม่พอ ต้องเพิ่มบุญกุศลด้วยการไปไหว้พระ 9 วัด เพื่อเพิ่มบุญบารมีและขอพรสำหรับปี 2566 ที่กำลังจะมาถึง โดยใครที่ยังไม่ได้จัดวางแพลนนั้น เว็บเศรษฐีคลับ ก็พร้อมจะแนะนำให้กับทุกคนด้วย วัดเชียงใหม่ ไหว้ขอพร 9 วัดต้อนรับปีใหม่กันแบบปัง ๆ รับรองเลยว่า ปีใหม่ปีนี้คุณจะได้ทั้งพักผ่อนและเพิ่มบุญ ขอพรกันอย่างจุใจอย่างแน่นอน

วัดเชียงใหม่ ไหว้ขอพรพระดัง 9 วัด

สำหรับคนที่ไปถึงจังหวะเชียงใหม่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากที่ตรงไหน หรือยังไม่ได้วางแผนการไหว้พระ 9 วัดของจังหวัดนี้ให้เรียบร้อย เว็บเศรษฐีคลับ ก็พร้อมแนะนำ 9 วัด ที่คุณนั้นควรไปไหว้ขอพรเพิ่มเติมสิ่งมงคลให้แก่ชีวิตในปีใหม่นี้กัน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดพระธาตุดอยสุเทพ มีชื่อเต็มว่า วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สถานที่ตั้งนั้นอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยตัววัดนั้นมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ประมาณ 689 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,046 เมตร จัดว่าเป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากความสำคัญทางศาสนาที่ยาวนานแล้ว ยังประกอบด้วยจุดชมทิวทัศน์ที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้ทั้งหมด จึงเป็นวัดที่คนหลั่งไหลไปขอพรกันอย่างล้นหลามและดูวิวจังหวัดนี้ไปในตัวอีกด้วย ได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

สำหรับใครที่อยากไปกราบขอพรพระที่วัดนี้นั้นสามารถไปได้ในเวลา 06.00-18.00 น.

วัดพระสิงห์วรวิหาร

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดพระสิงห์วรวิหาร หรือชื่อเต็มก็คือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร โดยตัววัดนั้นตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งวัดนี้ได้ถูกจัดลำเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เลยทีเดียว เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน ที่คนต่างก็รู้จักกันในชื่อ เชียงแสนสิงห์หนึ่ง ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 โดยพญาผายู กษัตริย์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โดยได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478

ส่วนเรื่องเวลาของการเปิดให้เข้าไปกราบสักการะและทำบุญขอพรในวัดนั้นก็สามารถเดินทางไปได้ในเวลา 06.00-17.00 น.

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดที่มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า ราชกุฏาคาร หรือจะเรียกว่า วัดโชติการาม ก็ได้เช่นเดียวกัน สร้างขึ้นในรัชสมัยพญาแสนเมืองมา พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928 – 1945 โดยตัววัดนั้นตั้งอยู่เลขที่ 103 ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางเมืองเชียงใหม่พอดี โดยพระธาตุเจดีย์หลวงนั้นถือว่าเป็นพระธาตุที่มีความสูงที่สุดในภาคเหนือ ซึ่งสูงประมาณ 80 เมตร ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างประมาณด้านละ 60 เมตร ถือว่าเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ในปัจจุบันคงเหลือสภาพเพียงครึ่งองค์ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใหญ่ในสมัยมหาเทวีจิรประภา รัชกาลที่ 15 แห่งราชวงศ์มังราย และตัวเองยังได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสำหรับชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 0ง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 อีกด้วย

โดยการเข้าไปสักการะไหว้พระขอพรนั้นสามารถเข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตัววัดนั้นตั้งอยู่ถนนเชียงใหม่-ฮอด หมู่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 58 กิโลเมตร โดยถูกสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 บริเวณที่ตั้งของตัววัดเป็นเนินดินสูงประมาณ 10 เมตร ถูกเรียกว่า ดอยจอมทอง มาตั้งแต่อดีต ซึ่งตามประวัติสันนิษฐานได้ว่าเอาไว้ เป็นวัดที่สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 20 แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายในวัด ปรากฏเป็นลักษณะของศิลปกรรม ในสมัยหลังพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่พอดี ซึ่งความสำคัญของวัดนี้นั้นเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขนาดโตประมาณเมล็ดพุทรา สัณฐานกลมเกลี้ยง สีขาวนวลเหมือน ดอกบวบ หรือ สีคล้ายดอกพิกุลแห้ง นั่นเอง

ใครที่อยากเข้ามากราบสักการะนั้นก็สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

วัดพระธาตุดอยคำ

วัดเชียงใหม่
ที่มา : tourismthailand.org

วัดพระธาตุดอยคำ อีกหนึ่งวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยอายุที่เก่าแก่กว่า 1,300 ปี จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่อยู่คู่กับพื้นแผ่นดินของเชียงใหม่มาตั้งแต่ยุคโบราณ โดยสถานที่ตั้งนั้นอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 10 กิโลเมตร จึงสามารถเดินทางไปสักการะได้อย่างง่ายดายและใช้เวลาไม่นาน โดยมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 140 เมตร และมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 465 เมตร วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปีอีกด้วย ซึ่งวัดนี้ถูกสร้างโดยพระโอรสทั้ง 2 พระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย ในช่วงพ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอยคำ ตามสถานที่ตั้งนั่นเอง

และสำหรับเวลาที่เปิดให้เข้าไปทำการกราบไหว้ขอพรนั้น สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

วัดป่าดาราภิรมย์

วัดเชียงใหม่
ที่มา : watphadarabhirom.org

วัดป่าดาราภิรมย์ ได้รับพระบรมราชานุญาตยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 514 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ประกาศตั้งเป็นวัดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2481 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2522 ประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุเจดีย์พระพุทธบาทสี่รอยจำลอง ศิลปสุโขทัยประยุกต์ พระนามว่า พระพุทธการุญกิตติคุณขจร และนอกจากนั้นก็ยังมีสถาปัตยกรรมสำคัญอื่น ๆ อีกมากมายที่สวยงาม อีกทั้งยังให้เข้าไปกราบสักการะและเยี่ยมชมได้อย่างเต็มที่

ใครที่อยากยลโฉมความสวยงามก็สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

วัดศรีสุพรรณ

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยมีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า วัดศรีสุพรรณอาราม แต่ถูกเรียกสั้น ๆ ว่า วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของคูเมือง บริเวณถนนวัวลาย ทำการผูกพัทธสีมาอุโบสถเมื่อ พ.ศ. 2052 และสร้างวิหาร พระบรมธาตุเจดีย์ อุโบสถ และนำพระพุทธปาฏิหาริย์ (ชื่อเดิมคือ พระเจ้าเจ็ดตื้อ) มาประดิษฐานในอุโบสถ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400 โดยสถาปัตยกรรมที่สำคัญของวัดนี้นั้นได้แก่ อุโบสถเงิน ซึ่งถือว่าเป็นอุโบสถแห่งเดียวในโลกที่ใช้วัสดุในการสร้างจากอลูมิเนียม โดยตัวอุโบสถนั้นเป็นเงินผสมและใช้เงินบริสุทธิ์บางแห่ง บุและตกแต่งตั้งแต่หลังคาจนไปถึงผนังภายในและภายนอกทั้งหลัง อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธปาฏิหารย์หรือพระเจ้า 500 ปี

สำหรับเวลาในการเข้าไปกราบสักการะได้แก่ 06.00-18.00 น.

วัดผาลาด

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดผาลาด ได้รับการตั้งชื่อตามน้ำตก มาจากคำว่า ผะเลิด เพราะคนที่ดินตามช้างมาตามลำธารน้ำตก แล้วเกิดลื่นหกล้มกันหลายคน บ้างก็ว่าช้างก็ลื่นเหมือนกัน นั่นเอง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ปรากฏหลักฐานในเอกสารตำนานและพงศาวดาร มีประวัติศาสตร์ร่วมกับพระธาตุดอยสุเทพ อาคารเสนาสนะที่สำคัญ ได้แก่ เจดีย์เป็นศิลปะพม่าสมัยครูบาศรีวิชัย วิหารสร้างขึ้นในสมัยครูบาศรีวิชัยโดยช่างชาวพม่า ฐานโบราณสถาน (โบสถ์) (วิหารพระเจ้ากือนา) อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเจดีย์ ปูชนียวัตถุที่สำคัญ ได้แก่ พระพุทธรูปเป็นศิลปะพม่า วัดยังมีบ่อน้ำที่มีการสร้างทับซ้อนกันหลายยุคหลายสมัย และศาลาเก่า ที่เพิ่มความขลังให้กับวัดไม่เสื่อมคลาย

สำหรับเวลาที่เปิดให้เข้าไปกราบไหว้นั่นคือ 08.00-18.00 น.

วัดเชียงมั่น

วัดเชียงใหม่
ที่มา : wikipedia.org

วัดเชียงมั่น เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก ตั้งอยู่ถนนราชภาคิไนย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ มีพระเสตังคมณี (พระแก้วขาว) และพระศิลาซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร นี่คือวัดที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมือง เมื่อ พ.ศ. 1839 โดยพญามังรายเป็นผู้ที่สร้างขึ้น โดยทรงยกพระตำหนักเชียงมั่นถวายเป็นพระอาราม และโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ช้างล้อม บริเวณพื้นที่หอประทับของพระองค์ และยังมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอย่าง เจดีย์ช้างล้อม ที่ถูกสร้างตามแบบศิลปะล้านนา ตั้งอยู่ด้านหลังพระวิหารใหญ่ ฐานเจดีย์ประดับด้วยช้างปูนปั้น จำนวน 16 เชือก ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย

เวลาที่เปิดให้เข้าไปสักการะนั้นได้แก่ 08.00-17.30 น.

และนี่คือ 9 วัดเชียงใหม่ ที่ทาง เว็บเศรษฐีคลับ นั้นนำมาฝากให้กับทุกคน ที่กำลังจะไปฉลองปีใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่กัน เรียกได้ว่าขนมาอย่างจุใจกันมาก ๆ แต่หากใครนั้นที่ไม่ได้ไปไหน อยู่บ้านที่กรุงเทพ ทางเว็บเศรษฐ๊คลับก็มีทริปไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพมาฝาก สามารถอ่านได้ตามด้านล่างนี้เลย

เว็บเศรษฐีคลับ เว็บสำหรับการแทงหวยออนไลน์ ที่ขนหวยมาให้แทงกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยฮานอย , หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยออมสิน, หวยชุด รวมไปถึงคาสิโน, เล่นไฮโล, พีจีสล็อต, สล็อต ก็มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งยังมีผลตอบแทนที่สูง สมัครง่าย ๆ แค่คลิกด้านล่าง

บทความที่น่าสนใจ