ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ รับปีใหม่ให้ชีวิตเฮง ๆ

12/11/2022 เลขเด็ด/ความเชื่อ/ทำนายฝัน
ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ

ใกล้เข้าปีใหม่กันไปทุกปีแล้ว เพราะฉะนั้นก่อนเริ่มต้นปีหน้า ชาวเมืองหลวงทั้งหลายควรหาเวลาไปเพิ่มเติมเสริมบุญแต่งบารมี เพื่อให้ปีหน้านั้นพบเจอแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นมงคลเพื่อการทำอะไรก็ตามแต่ก็ราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน การเรียน โชคลาภ รวมทั้งเงินทอง เพื่อให้ชีวิตพบเจอแต่ความสดใสนั่นเอง เพราะฉะนั้นเว็บเศรษฐีคลับ ขอนำเสนอ ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ รับปีใหม่ให้ชีวิตเฮง ๆ ที่สามารถไปกราบและเสริมบุญบารมีได้เลยภายใน 1 วัน จะมีวัดอะไรบ้างนั้น ไปอ่านกันเลย

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ไหว้พระในกรุงเทพ
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

มาเริ่มกันที่วัดแรกกับ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี บริเวณปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งใต้ เปิดให้เข้าไปทำการสักการะได้ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยประวัดของวัดนี้นั้น เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2368 โดย เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานนามว่า วัดกัลยาณมิตร และทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทาน เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 5 วา 3 ศอกคืบ สูง 7 วา 2 ศอกคืบ 10 นิ้ว สวยงามและเป็นที่นับถือของผู้คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีนก็ตาม

2. วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดที่สองได้แก่ วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยา โดยสาเหตุที่ได้รับการเรียกว่าวัดแจ้งนั้นก็เพราะว่า ในครั้งสมัยอยุธยานั้นพระเจ้าตากได้ทำศึกเสร็จเรียบร้อย แล้วยกทัพกลับมา และเมื่อผ่านหน้าวัดก็เป็นเวลาเช้าพอดี จึงถูกเรียกว่าวัดแจ้งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอรุณราชธารามหลายรายการ และให้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมาบรรจุไว้ที่พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถด้วย เมื่อการปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นลง พระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชวราราม จวบจนปัจจุบัน โดยวัดอรุณนี้นั้นจะเป็นให้เข้าไปทำการสักการะตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. โดยวัดนี้ยังถือว่าเป็นพระประจำของรัชกาลที่ 2 อีกด้วย

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

ไหว้พระ 9 วัด วัดระฆังโฆสิตาราม
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร คือวัดที่สาม ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรมหาวิหาร อยู่ในเขตการปกครองคณะสงฆ์มหานิกายภาค 1 เป็นอีกหนึ่งวัดที่สูงสร้างมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดบางว้าใหญ่ จนมาถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระเชษฐภคินีของพระองค์ก็ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดร่วมกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และได้ขุดพบระฆังลูกหนึ่ง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยทรงสร้างระฆังชดเชยให้วัดบางว้าใหญ่ 5 ลูก โดยวัดนี้นั้นในสมัยช่วงรัชกาลที่ 4 – 5 นั้นมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) เคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอีกด้วย โดยใครที่จะเดินทางไปสักการะนั้น ก็สามารถเข้าไปได้ตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น.

4. วัดอมรินทรารามวรวิหาร

ไหว้พระในกรุงเทพ ปีใหม่ วัดอมรินทรารามวรวิหาร
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดอมรินทรารามวรวิหาร

สำหรับวัดที่สี่อย่าง วัดอมรินทรารามวรวิหาร หรือชื่อเดิมว่า วัดบางหว้าน้อย ตั้งอยู่ในแขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดราชวรวิหาร ต่อมาจัดเป็นชั้นตรีชนิดวรวิหาร ตามประกาศลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2548 โดยชื่อวัดนั้นก็ได้พระราชทานนามจาก รัชกาลที่ 1 ตามชื่อของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี พร้อมกับทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง วิหาร กำแพงแก้ว ศาลาราย หอระฆัง หอไตร หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญ กุฏิ เสนาสนะ และถนนในพระอารามขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหลังจากสมัยอยุธยา สำหรับเวลาที่เปิดให้เข้าไปสักการะนั้นได้แก่ 08.00-17.00 น.

5. วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ไหว้พระในกรุงเทพ
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

วัดที่ห้านั้นได้แก่ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร หรือนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า วัดสุวรรณาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ปัจจุบันตั้งอยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตรงข้ามกับแยกบางขุนนนท์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย โดยติดอยู่ริมคลองบางกอกน้อยฝั่งตะวันตก สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พระอุโบสถได้สร้างตามแบบแผนศิลปกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ภายในพระอุโบสถ นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของพระศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยอีกด้วย สำหรับใครที่จะเดินทางมาสักการะก็สามารถมาได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งที่นี่นั้นมีการแก้บนที่เรียกว่า วิ่งม้า โดยจะเป็นการแก้บนด้วยการนำผ้าขาวม้ามาผูกเอวและวิ่งวนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ พร้อมกับส่งเสียงเหมือนม้าร้องไปด้วยนั่นเอง

6. วัดคฤหบดี

วัดคฤหบดี วัดในกรุงเทพ
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดคฤหบดี

เดินทางกันมาถึงวัดที่หกกันแล้ว โดยวัดที่หกนี้ก็คือ วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด โดยผู้สร้างคือ พระยาราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุลภมรมนตรี โดยได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2367 และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดคฤหบดีครั้งใหญ่ ทำให้อาคารเสนาสนะต่าง ๆ มีสภาพถาวรมั่นคง เป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านมากมายจวบจนมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถเข้าไปสักการะได้ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยวัดนี้มี พระพุทธแซกคำ เป็นพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ

7. วัดราชาธิวาสวิหาร

ไหว้พระ 9 วัด ปีใหม่
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

ลำดับที่เจ็ดกันแล้วนะครับซึ่งก็ได้แก่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 (กองพุทธสถาน) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ห่างจากสนามหลวงประมาณ 2 กิโลเมตรใกล้ ๆ กับท่าวาสุกรี เป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาจากวัดสมอราย โดยในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดราชาธิวาสวิหาร ที่มีความหมายว่า วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาด ที่สวยงามเป็นอย่างมากอยู่ในพระอุโบสถ ใครก็ตามที่อยากมาสักการะก็สามารถเข้ามาได้ตั้งแต่ 07.00-18.00 น.

8. วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

มาถึงวัดที่แปดกันแล้ว โดยวัดนี้มีชื่อว่า วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ริมคลองผดุงกรุงเกษมและแม่น้ำเจ้าพระยา เดิมชื่อว่า วัดสมอแครง ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา สันนิษฐานว่าชื่อ สมอ มาจากต้นสมอที่ขึ้นกระจายอยู่ภายในวัดนั่นเอง มี พระพุทธเทวราชปฏิมากร ปางมารวิชัย เป็นพระประธานในพระอุโบสถปาง โดยการถวายของแก่พระประมานองค์นี้จะมีความแตกต่างจากที่อื่นพอสมควร เพราะที่นี่นิยมถวาย ผ้าไตร เพื่อเป็นการขอพร และนับเป็นวัดแรกในประเทศไทยที่นำผ้าไตรมาเป็นเครื่องสักการะที่ได้รับความศรัทธาสูงสุดมาจนทุกวันนี้อีกด้วย สำหรับใครที่จะไปสักการะนั้นก็สามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.

9. วัดยานนาวา

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ วัดยานนาวา
ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/วัดยานนาวา

วัดยานนาวา พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร คือวัดลำดับสุดท้าย หรือลำดับที่เก้าในการไหว้พระ 9 วัด เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อว่า วัดคอกควาย จบจนถึงรัชกาลที่ 3 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และสร้างเรือสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไป เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบเรือสำเภาซึ่งกำลังจะหมดไปจากเมืองไทย จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น วัดยานนาวา จนถึงปัจจุบัน โดยด้านในนั้นก็มีพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าให้สักการะ ใครที่อยากจะเข้าไปสักการะนั้นสามารถเข้าได้ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

จบกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับการไหว้พระ 9 วัดที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเมื่อรู้วัดแบบนี้แล้ว การเดินทางและวางแผนเวลาจึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น สามารถเดินทางไปไหว้ได้ง่าย ๆ ใครที่อยากเสริมบุญบารมีให้แก่ตัวเองเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ก็สามารถไปกันได้เลย

เว็บเศรษฐีคลับ เว็บสำหรับการแทงหวยออนไลน์ ที่ขนหวยมาให้แทงกันอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หวยรัฐบาลไทย, หวยลาว, หวยฮานอย , หวยมาเลย์, หวยหุ้น, หวยออมสิน, หวยชุด รวมไปถึงคาสิโน, เล่นไฮโล, พีจีสล็อต, สล็อต ก็มีให้เลือกมากมาย รวมทั้งยังมีผลตอบแทนที่สูง สมัครง่าย ๆ แค่คลิกด้านล่าง

บทความที่น่าสนใจ